Asielzoekerscentrum

In oktober 2016 heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op het voormalig kazerneterrein Noord-Kranenburg een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) geopend voor een periode van vijf jaar met een optie tot verlenging van opnieuw vijf jaar. In het AZC Harderwijk is ruimte voor maximaal 800 bewoners. Er verblijven gezinnen en alleenreizende mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten en leeftijden.

Het AZC Harderwijk is een opvangcentrum voor vluchtelingen die tijdelijk in een opvangcentrum verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist. Na een eerste intake in een opvanglocatie als Ter Apel gaan de vluchtelingen naar een procesopvanglocatie, waar ze de asielprocedure opstarten. Als duidelijk is dat de asielprocedure is opgestart, verhuizen ze naar een van de asielzoekerscentra (azc’s) verspreid over het land. Hier wachten zij de uitspraak van hun asielaanvraag af.

Inrichting

In Harderwijk is ruimte voor maximaal 800 bewoners. De bewoners verblijven in woonunits met elk acht slaapplaatsen, een gedeelde woonkamer met keuken en een badkamer/wc. De bewoners zorgen zoveel mogelijk voor zichzelf: koken, (kleren) wassen, schoonmaken, boodschappen doen, etc. Op het terrein zijn diverse recreatieruimtes waar zij gebruik van kunnen maken. Ook zijn er kantoren en spreekkamers voor Vluchtelingenwerk Nederland (VWN), het COA en kamers voor het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA). Ook is een peuterspeelzaal op het terrein gevestigd voor de allerkleinsten.

Onderwijs

Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht, dus ook kinderen in het AZC gaan naar school. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar volgen lessen op de basisscholen Delta, De Wegwijzer en Willem-Alexander. Kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) van het Morgen College.

Vergunningen

Om de vestiging van het AZC planologisch mogelijk te maken, was een wijziging van de planologie nodig. Daarvoor is een ruimtelijke procedure doorlopen. Wijziging van de planologie leidt soms tot planschade. Voorafgaand aan de ruimtelijke procedure heeft de gemeente een risicoanalyse voor planschade laten uitvoeren. Dit rapport en de afgegeven vergunningen kunt u hieronder downloaden. Bestaande wet- en regelgeving biedt (woning)eigenaren de mogelijkheid om een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade in te dienen bij de gemeente. Meer informatie hierover vindt u bij Planschade.

Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk

‘Goede zorg is meer dan dat je als vluchteling ergens mag wonen. Dat is ook werken aan perspectief’, aldus het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Samen met betrokken vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zet het platform zich daar voor in. Het platform verzamelt en coördineert alle ideeën voor en behoeften aan activiteiten voor bewoners van het AZC Harderwijk. Dit doen zij in nauw overleg met het COA. Wilt u ook een bijdrage leveren? Neem dan contact op met het platform via info@wvharderwijk.nl of kijk op www.wvharderwijk.nl.

Meer informatie

Op de website van COA vindt u meer informatie over het AZC Harderwijk en de opvang van asielzoekers en begeleiden van vluchtelingen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.

Heeft u vragen, zorgen of klachten over (de bewoners van) het AZC Harderwijk? Neem dan contact op de heer Zabda, locatiemanager van het AZC Harderwijk, via telefoonnummer 088 7150 970 of harderwijk@coa.nl.