Bouwen en Wonen

Harderwijk is een gemeente vol contrasten. De eeuwenoude stad Harderwijk en het typisch Veluwse dorp Hierden vormen samen de gemeente. Daar omheen veel water, groen en bossen.

Harderwijk groeit en ontwikkelt. Nieuwe woonwijk Drielanden en ambitieuze projecten als het Waterfront en het regionaal bedrijventerrein moeten er voor zorgen dat Harderwijk aantrekkelijk blijft om te wonen en dat er voldoende werkgelegenheid is om er te werken.

Bouwen en Verbouwen

Wilt u iets gaan (ver)bouwen, dan zijn daar regels voor. Vaak heeft u een vergunning nodig. Onder bouwen & verbouwen vindt u hierover meer informatie. Daar vindt u ook informatie over andere vergunningen waar u bij bouwen of verbouwen vaak mee te maken krijgt. Maar ook informatie over monumenten, handhaving, welstand en slopen.

Wonen

Harderwijk kent een aanbod van zowel huur- als koopwoningen. Informatie over huur- en koopwoningen vindt op de pagina wonen.

Milieu

De kwaliteit van het woon- en leefklimaat wordt door minder in het oog springende aspecten, zoals een schone bodem, externe veiligheid, geluids- en geuroverlast, licht en lucht bepaald. Bewoners, gebruikers en bezoekers moeten hier veilig en gezond kunnen verblijven. Informatie over deze zaken vindt u onder het kopje Milieu.

Ruimtelijke plannen

Hoe de ruimte in Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Op de pagina ruimtelijke plannen vindt u hierover meer informatie.

Subsidies

De gemeente Harderwijk heeft meerdere subsidiemogelijkheden op het gebied van klimaat en energie. Vanuit het rijk en ministeries zijn er ook verschillende subsidiemogelijkheden. Op de pagina subsidies klimaat en energie vindt u hierover meer informatie.

Contact

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden

Contact en afspraak maken bouwzaken en bestemmingsplannen