Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Wij vinden het belangrijk dat dieren een goed leven hebben. Een goed welzijn betekent voor dieren dat er voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het dier, zoals goed onderdak, verzorging en voeding. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn gesteld is.

Tips voor dierenverzorging

Om dierenleed te voorkomen is het belangrijk te weten hoe u voor een dier moet zorgen. Op de website van de dierenbescherming leest meer over dierenverzorging.  

Denk goed na voordat u een huisdier aanschaft. De aanschaf van een huisdier heeft financiële consequenties en een grote impact op uw thuissituatie. Gemiddeld kost een hond € 1.000 per jaar en een kat € 750 per jaar. Hierbij zijn calamiteiten niet meegerekend (bron: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde). Op de website van de dierenbescherming leest u meer over de kosten.

Dierenmishandeling of –verwaarlozing

Dierenmishandeling en –verwaarlozing zijn strafbaar. De Rijksoverheid controleert of eigenaren van dieren zich aan de regels voor dierenwelzijn houden.  Deze regels staan beschreven in de Flora en Faunawet, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwdd), het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 5 en 8), Natuurbeschermingswet en het Dierentuinenbesluit. Naast landelijke wet- en regelgeving is ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Harderwijk van toepassing. Deze kunt u raadplegen via de website van de overheid

Is er een vermoeden van mishandeling en/of verwaarlozing? Meld dit dan via telefoonnummer  114, “red een dier” (elke dag bereikbaar). Meer informatie vindt u op de website van de dierenbescherming

Organisaties in Harderwijk

Voor meer informatie over dieren en hun verzorging kunt u ook contact opnemen met één van onderstaande organisatie in de gemeente Harderwijk.

Meer informatie