Harderwijk zijn wij Samen

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij Samen’ werkt de gemeente Harderwijk met haar inwoners samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Voor een fijne samenleving is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven. Denk mee, doe mee!

Burgerschap

Burgerschap is samen in een gemeente leven en daar ook samen verantwoordelijkheid voor nemen. Harderwijk zijn wij samen, Harderwijkers en Hierdenaren. Harderwijk zijn wij Samen heeft ook een duidelijke verbinding met de sociale en culturele kant van inburgering. Daarbij vormen sociale contacten en het rekening houden met andere culturele normen en waarden de kern. Iedereen die in Harderwijk woont kan meedoen in de samenleving, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Harderwijk zijn wij Samen! 

Steeds meer groeit bij mensen de behoefte aan kleinschaligheid, vertrouwen in de buren en wonen in een prettige en veilige buurt. De gemeenteraad van Harderwijk heeft dit als volgt beschreven: “Burgerschap is: beseffen dat de stad – wijk – buurt – straat, de school van de kinderen, de speeltuin om de hoek, het plein en het sportveld ook van jou zijn – en daarnaar handelen. ”

In het Weekjournaal

Online Stadsgesprek Harderwijk

Daarom faciliteert de gemeente Harderwijk op het platform Online Stadsgesprek Harderwijk ‘het gesprek’ met inwoners, bedrijven, raadsleden en organisaties. Het digitale platform biedt de mogelijkheid om met elkaar over verschillende thema’s, projecten en ideeën in gesprek te gaan. Heb jij een idee wat je wil voorleggen aan de gemeente? Of een brandende vraag? Bedenk je een plan en wil je weten wat anderen daarvan vinden? Deel het op onlinestadsgesprek.harderwijk.nl en volg wat ermee gebeurt. Harderwijk zijn wij Samen!

Stadsgesprekken en vervolggesprekken

De afgelopen jaren zijn er stadsgesprekken gevoerd om burgerschap meer handen en voeten te geven. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren onder meer: zorg en wonen in de wijk, hangjongeren, relatie tussen inwoners en gemeente, voorzieningen in de wijk Frankrijk, verkeersveiligheid, zorg en welzijn, toegankelijkheid, vitale vakantieparken, sociale cohesie in de wijk en hoe gaan we om met regels. 

Link naar video over stadsgesprekken op YouTube

Link naar video over stadsgesprekken op YouTube

Link naar video over stadsgesprekken op YouTube

Contact

Voor vragen stuur een e-mail naar burgerschap@harderwijk.nl of (0341) 411  911.