Honden en katten

Een hond is voor veel mensen een deel van het gezin, een huisgenoot met wie je dagelijks optrekt. Voor hen betekent een hond gezelligheid, vriendschap en contact met andere mensen. Maar niet iedereen houdt van honden. En honden kunnen ook overlast veroorzaken. In de gemeente Harderwijk zijn er ongeveer 3.000 geregistreerde honden. Zij maken, net als mensen, gebruik van de openbare ruimte. Om dit gebruik in goede banen te leiden en overlast door hondenpoep te verminderen, zijn er gedragsregels.

Gedragsregels voor honden(bezitters)

  • de hond altijd aan de lijn, met uitzondering van de aangegeven losloopgebieden;
  • speelplaatsen, grasveldjes en zandbakken zijn voor honden verboden;
  • in heel Harderwijk en Hierden geldt een opruimplicht, met uitzondering van de uitlaatzones en hondenrennen;

Onze algemeen controleurs controleren de naleving van allerlei regels, zoals die over hondenpoep, die onder meer in de Algemene Plaatselijke Verordening staan. Zij hebben een opsporingsbevoegdheid, wat betekent dat zij zo nodig processen verbaal uitschrijven. Bij loslopende honden op openbare weg betekent dit een geldboete van € 95,00. Voor loslopende honden op speelweide, speelplaats, zandbak en andere aangewezen plaatsen betekent dit een geldboete van € 140,00. Voor het laten poepen van een hond betekent dit een geldboete van € 140,00 maar het kan ook leiden tot voorgeleiding voor de rechter. Overigens hebben ook politieagenten en de bosopzichter dezelfde bevoegdheid. Alle genoemde bedragen zijn exclusief € 9,00 administratiekosten.

Waarom aanlijnen?

In heel Harderwijk en Hierden (en ook in bijna alle Veluwse bossen) moet uw hond aangelijnd lopen. Dit is voor de veiligheid van het verkeer, van kleine kinderen en ter bescherming van andere dieren.

  • In Harderwijk zijn enkele uitzonderingen. In het Strokelbos, ten westen van de Leuvenumse weg, kunt u uw hond los van de lijn uitlaten, mits uw hond onder appèl is. Dit geld ook in het Slingerbos, langs de A28 en alle in roze aangegeven stroken die zijn aangegeven op de tekening Hondenuitlaatplaatsen (pdf, 8,9 MB). Voor informatie kunt u contact opnemen met snelherstel@harderwijk.nl of tel. 0341 411 333.

Meer informatie

Katten

Net als de hond kan de kat als gezelschapsdier zijn eigenaar veel plezier bezorgen. De eigenaar van de kat heeft ook de zorgplicht. Voor de kat geldt net als voor de hond dat zijn gedrag in de openbare ruimte aanvaardbaar moet zijn. Sproeien, poepen en krabben zijn voor katten manieren om te communiceren, het betreft dus normaal (territoriaal) gedrag. Het is aan de eigenaar om te zorgen dat dit gedrag geen overlast aan derden bezorgt.

Volgens cijfers van de dierenbescherming komen er jaarlijks ongeveer 35.000 zwerf- en afstandskatten in het asiel terecht. Zwerfkatten leven vaak in groepen en komen af op voedselbronnen. In Harderwijk gaat het om circa 75 zwerfkatten per jaar. De dierenbescherming, dierenambulance en Dierencentrum de Ark werken samen voor een goed dierenwelzijn. Door sterilisatie en castratie wordt de groep zwerfkatten kleiner. Om de groepen zwerfkatten nog verder te verkleinen wordt aangeraden om geen voedselbronnen achter te laten en uw poes en/of kat te laten steriliseren en/of castreren.