Bestemmingsplan Lorentz-oost (06-07-2007)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 juni 2007 uitspraak gedaan inzake het ingediende beroep tegen het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan Lorentz-oost.

Met deze uitspraak is het besluit van Gedeputeerde Staten gedeeltelijk vernietigd voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan de plandelen met de bestemming “Bedrijfsdoeleinden, categorie 3”, “Bedrijfsdoeleinden, categorie 4” en “Bedrijfsdoeleinden, categorie 5”. De Afdeling heeft hierbij echter bepaald dat de rechtgevolgen van het besluit voor zover dit is vernietigd geheel in stand blijven.

Met de uitspraak van de Afdeling is het bestemmingsplan “Lorentz-oost” onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het bestemmingsplan liggen vanaf 3 augustus 2007 voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.02430000311) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.