Mijn Wijk

Harderwijk zijn wij samen!

De gemeente Harderwijk staat open voor suggesties van haar inwoners en biedt mogelijkheden om in samenwerking acties in gang te zetten ter verhoging van de leefbaarheid in de wijken. De gemeenteraad stelt daar ook geld voor beschikbaar, namelijk € 4 per inwoner, in totaal bijna € 200.000 voor heel Harderwijk en Hierden. Op basis van een gezamenlijk plan, kunnen de wijkmanagers initiatieven van inwoners financieel  ondersteunen. Heeft u een idee, neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk.

Zie uw wijkpagina met informatie over uw wijkmanager, wijkbeheerder en welke bestemmingsplannen er gelden.