Piet Dijkstra Prijs

Foto: Uitreiking Piet Dijkstra Prijs 2018 aan Hennie Vierhout

De Piet Dijkstra Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een inwoner van de gemeente Harderwijk, die blijk geeft van vrijwillige en belangeloze inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. Deze prijs wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners. Gemeente Harderwijk is voor dit jaar weer op zoek naar kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.

Aanmelden Kandidaten 2019

U kunt tot 23 november 2018 iemand voordragen via het formulier Kandidatuur Piet Dijkstra Prijs.

Piet Dijkstra

Piet Dijkstra zag in dat de gemeente niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het welzijn van iedere inwoner. Dat is ieders verantwoordelijkheid en betekent vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving. Hij was het grote voorbeeld voor goed burgerschap. De Piet Dijkstra Prijs is een initiatief uit de Harderwijker samenleving en wordt daarom ook door inwoners uit Harderwijk gekozen.

Filmpje Piet Dijkstra Prijs 2019

De Piet Dijkstra Prijs 2019 wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari in het Huis van de Stad aan de Havendam.