Riolering

De gemeente Harderwijk heeft ca. 270 km gemeentelijke riolering in beheer en onderhoud. Via deze riolering wordt het afvalwater van huizen en bedrijven afgevoerd naar de zuivering van het Waterschap Vallei en Veluwe aan de Lorentzstraat in Harderwijk. In Harderwijk zijn hiervoor diverse rioolstelsels aanwezig.

Lang niet al het regenwater wordt meer naar de zuivering getransporteerd. Bij nieuwbouw en het vervangen van riolering wordt steeds vaker het regenwater afgekoppeld en via infiltratievoorzieningen rechtstreeks in de bodem gebracht.

In de openbare grond is de gemeente  voor het beheer en onderhoud verantwoordelijk. Gespecialiseerde medewerkers verhelpen rioolverstoppingen en plegen klein onderhoud. Voor groot onderhoud en gespecialiseerde werken wordt een aannemer ingeschakeld.

Verstopt riool

Een riolering is een mooie voorziening. Al het water dat je wegspoelt uit keuken, toilet, bad en wastafel etc. verdwijnt onzichtbaar in het niets. Hoe gemakkelijk dat wel is, ontdekt een mens pas als er een verstopping optreedt. Er ontstaat veel ongemak, tot soms een overstroming toe.

Een riool is geen vuilafvoer voor alle vuil. Een verstopping is vaak een gevolg van een opeenhoping van diverse soorten vuil, zoals maandverband, luiers, rollen toiletpapier ed. Ook vetten en oliën zijn funest voor het goed functioneren van een riool. Vetten, zeker als het nog vloeibaar is, zetten zich over een grote lengte gemakkelijk af tegen de wand. Na stolling blijft er een vette koek aan de binnenkant van de buis achter waarin zich vast vuil gaat hechten of ophopen. Hierdoor wordt de buisdiameter na verloop van tijd kleiner en tot slot kan deze dicht gaan zitten met alle gevolgen van dien.

Niet alleen frituurvetten zorgen voor ongemak door te gaan stollen, ook vloeibare vetten zoals olie en jus, zorgen voor ongemak. Ook dit laat een vette aanslag achter in het riool met alle gevolgen van dien. Bewaar daarom lege flessen en doe daar uw vet in na het bakken van oliebollen en frituren. De fles kunt u dan in de grijze container doen.

Onderhoudscontract riolering helemaal niet nodig

Inwoners van Harderwijk kunnen benaderd worden voor  een onderhoudsabonnement voor de riolering. Tegen een vast bedrag per maand of per jaar komt een bedrijf eventuele verstoppingen in de rioolafvoer verhelpen. De gemeente Harderwijk vindt deze service overbodig. De gemeente of de plaatselijke loodgieters kunnen een eventuele verstopping altijd vrij snel verhelpen. 

Gemeente rioleringsplan

Het Zuiveringskring Afvalwaterketen Plan (pdf, 1,7 MB) is een kaderstellend beleidsplan voor de komende 5 jaar (2015 tot 2020), dat zich richt op de (wettelijke) zorgplichten van gemeenten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het is een gezamenlijk plan van gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten alsmede Waterschap Vallei & Veluwe. Dat deze partijen op dit gebied samen werken en gezamenlijk beleid opstellen is logisch, omdat ze onderdeel uit maken van de afvalwaterketen waarvan het afvalwater wordt gezuiverd op de rioolwater zuivering Harderwijk (zuiveringskring WHEP). Voor gemeente Harderwijk geeft dit beleidsplan, in combinatie met BRP* Harderwijk en Ermelo 2012, invulling aan de wettelijke verplichting voor elke gemeente om te beschikken over een actueel Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP).

*BRP=Basis Rioleringsplan: rapportage dat het technisch-, hydraulisch- en milieukundig functioneren van het rioolstelsel beschrijft. 

Meer informatie

Voor informatie over de gemeentelijke riolering en het melden van klachten als rioolverstoppingen kunt u contact opnemen met snelherstel@harderwijk.nl of tel. 0341 411 333.