Belastingbalie

 • Samenvatting

  De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. 

  Bekijk uw aanslag of taxatieverslag via mijnHarderwijk

  Ondernemers kunnen de aanslag en taxatieverslag bekijken via belastingbalie voor ondernemers.

  Hoe wordt de waarde van uw huis vastgesteld?

  De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. De WOZ waarde is een andere waarde dan het bedrag dat u ontvangt wanneer u uw huis verkoopt. De waarde van uw huis die voor de WOZ beschikking geldt, wordt elk jaar opnieuw bepaald. Deze waarde is gebaseerd op bijvoorbeeld de ligging van uw woning, de perceeloppervlakte, het type woning en de staat van onderhoud. De gemiddelde verkoopwaarde van vergelijkbare woningen wordt meegenomen in de waardebepaling. Ook bekijkt een taxateur van uw gemeente websites van makelaars en luchtfoto’s. Soms gaat een taxateur ter plaatse kijken en bezoekt hij de woning. Op basis van al deze gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald.

  Hoe wordt het bedrag dat u moet betalen bepaald?

  Het bedrag dat u moet betalen aan onroerende zaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw huis. Deze waarde wordt door uw gemeente jaarlijks vastgesteld. De beschikking die u ontvangt in 2017 is berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2016. 

  Digitale belastingbalie

  De digitale belastingbalie geeft online informatie over uw belastingaanslag. U kunt de digitale belastingbalie vinden op mijn Harderwijk. U hebt een DigiD inlogcode nodig van degene op wiens naam de aanslag staat. Nadat u bent ingelogd kunt u onderstaande zaken zelf online bekijken of regelen:

  • uw aanslag bekijken;
  • uw beschikking bekijken;
  • uw taxatieverslag bekijken of afdrukken;
  • een kwijtscheldingsformulier aanvragen;
  • een bezwaarschrift indienen.

  Vragen?

  Wilt u zelf controleren welke gegevens er voor uw woning gebruikt zijn? Ga dan naar mijn Harderwijk om een taxatieverslag op te vragen. Ook kunt u natuurlijk eerst even contact met ons opnemen. Samen nemen we uw beschikking stap voor stap door. Een schriftelijk bezwaarschrift moet binnen zes weken na het ontvangen van uw WOZ beschikking bij de heffingsambtenaar binnen zijn.

  Formeel bezwaar

  Een kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via het formulier bezwaarschrift WOZ-aanslag digitaal indienen. 

  Een schriftelijk bezwaarschrift WOZ-aanslag (pdf, 0,4 MB) moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bij de gemeente binnen zijn. U kunt het indienen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk.

  Formeel bezwaar maken, brengt geen kosten met zich mee. U hebt er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Dat is prettig, want deze bureaus zeggen dat ze gratis zijn, maar “gratis” is een rekbaar begrip. De tarieven van deze bureaus worden uiteindelijk doorberekend in de tarieven van de OZB. U kunt het beste rechtstreeks  bezwaar maken bij de gemeente. Wij handelen deze bezwaren kosteloos voor u af.

  Automatisch betalen voordeliger

  De meeste Harderwijkers laten de aanslag automatisch in maandelijkse termijnen afschrijven van hun bankrekening. Voor 2018 gebeurt dat (weer) in tien maandelijkse termijnen, de eerste keer op 31 maart. Automatische incasso is mogelijk bij een gecombineerde aanslag met een totaalbedrag van minimaal € 100, maar mag niet meer zijn dan € 10.000. Indien u nog niet per automatische incasso betaalt, vindt u bij uw aanslag een groene kaart om zich aan te melden of u kunt dit digitaal met uw DigiD doorgeven. Uw aanslag wordt dan in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven, de eerste op 31 maart, de laatste op 30 december. Uw voordelen: geen kans meer dat u vergeet op tijd te betalen (boete) en u betaalt uitgesmeerd over tien maanden. Kijk voor meer informatie op het product automatische incasso, machtiging.

 • Zie ook