Verhuizen naar buitenland

 • Samenvatting

  U geeft uw verhuizing naar het buitenland aan ons door als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

  Een verhuizing naar het buitenland doorgeven: 

  • moet binnen 5 dagen voor vertrek uit Nederland
  • kan aan de balie van de Stadswinkel. Bij voorkeur maakt u hiervoor eerst online een afspraak.
  • kan schriftelijk als er niemand achterblijft op uw adres

 • Hoe werkt het?

  Als alle personen van uw adres naar het buitenland vertrekken kunt u de verhuizing schriftelijk of persoonlijk aan de balie doorgeven. U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen:  

  • uzelf (vanaf 16 jaar)
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
  • ouders, gezaghouders of verzorgers: voor hun kinderen
  • ouders en kinderen boven de 18 jaar: voor elkaar (als zij nu op hetzelfde adres wonen)
  • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld (alleen schriftelijk)

  Let op:

  • blijft er iemand op uw adres in Harderwijk wonen, dan moeten alle personen die wel naar het buitenland vertrekken persoonlijk naar de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen 
  • als u samenwoont (dus niet gehuwd of geregistreerd bent als partner), dan moet ieder voor zichzelf de aangifte doen
  • aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk
  • de gemeente kan u verplichten persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek
 • Wat heb ik nodig?

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • formulier schriftelijke aangifte (pdf, 0,1 MB)
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Aanvullende informatie

  Het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij één van de RNI-loketten. Het overzicht van RNI-loketten vindt u op de website van de Rijksoverheid.