Veiligheid

Foto B. Vos

Foto B. Vos

Binnen het veiligheidsbeleid van de gemeente is er ook aandacht voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wat te doen bij rampen?

Een grote brand of verkeersramp. Een ziektegolf, overstroming, stroomuitval of zelfs een terroristische aanslag. U hoeft hier niet altijd iets van te merken. Maar wat als zo’n ramp u wél treft?

Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn. Zeker wanneer u zichzelf in het dagelijks leven minder goed kunt redden. Kunt u zich minder snel verplaatsen, of neemt u moeilijker informatie tot u? Zorg dan dat u extra waakzaam en voorbereid bent, zodat u bij een crisis precies weet wat u moet doen.

Krijgt u het advies om binnen te blijven? Zorg dan dat u zich een aantal dagen thuis kunt redden. Gaat u liever naar familie of vrienden? Tref dan ook vooraf de nodige maatregelen. De keuze voor evacuatie, in de eigen woning blijven of naar een opvangcentrum gaan, maakt u uiteindelijk zelf. Vraag buren, familie, vrienden of collega’s of zij u kunnen helpen in zo’n situatie.

Op de site ‘Denk vooruit’ leest u wat de overheid doet. Maar vooral: wat u zelf kunt doen. Geen persoon of situatie is hetzelfde. Bekijk daarom welke tips en informatie voor uw situatie van toepassing zijn.

Natuurbrandgevaar en de natuurbrandgevaarthermometer

Meer informatie over het natuurbrandgevaarlijk gebied is te vinden op de website www.vnog.nl. Zo is het ‎rapport “De natuurlijke boodschap” in te zien onder het kopje ‘risicobeheersing’ van de sectie ‘Organisatie’. ‎

Tevens kunt u de natuurbrandthermometer bekijken als u wilt weten wat u onder welke verzwarende ‎omstandigheden wel en niet mag.

Risicokaart‎

De beelden van de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam staan vast nog in uw geheugen gegrift. Naar aanleiding van deze rampen is besloten om de risico’s in onze samenleving - letterlijk - in kaart te brengen: de risicokaart.

De risicokaart is kort gezegd een plattegrond met daarop informatie over mogelijke risico’s in uw omgeving. Op de kaart van Harderwijk staan bijvoorbeeld de zeven LPG-tankstations als risicovolle objecten vermeld.

Elke provincie maakt en beheert zijn eigen risicokaart. De gegevens voor het vullen van de kaart zijn afkomstig van gemeenten, rijk en provincies zelf. Het doel van de risicokaart is een actueel en zo volledig mogelijk beeld te geven van de risico’s in uw omgeving. Daarnaast is de risicokaart onder meer bedoeld om iedereen te laten nadenken over hoe we de veiligheid van onze woon-, werk- of leefomgeving kunnen vergroten.

Via www.risicokaart.nl kunt u per provincie in heel Nederland inzoomen op een gewenste locatie.