Bestemmingsplan Waterfront Noord II onherroepelijk (02-01-2012)

Het bestemmingsplan “Waterfront Noord II” is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00016-0004) is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden).