WhatsApp-groepen in uw buurt

Meer betrokkenheid en veiligheid in uw buurt via WhatsApp

WhatsApp kan gebruikt worden als middel waarmee buurtbewoners samen werken aan veiligheid in de buurt. Via de smartphone-app Whatsapp kunnen bewoners een buurtgroep aanmaken en met elkaar communiceren over afwijkende of mogelijk verdachte situaties . Veel van deze op veiligheid gebaseerde WhatsApp-groepen hebben behoefte aan informatie over effectief gebruik: wat doe je wel en wat doe je niet?

Politie en gemeente juichen WhatsApp-initiatieven toe omdat de betrokkenheid en attentiewaarde van een buurt wordt versterkt. Naast preventieve werking leidt het ook tot een verhoogde pakkans van inbrekers. Graag geven we u praktische informatie en advies over het effectief gebruik van WhatsApp en het starten van zo’n WhatsApp-groep.

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?

 • Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, weet dan dat u maximaal 256 personen (mobiele nummers) aan deze groep kunt toevoegen.
 • Alleen de beheerder van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de beheerder van deze groep.
 • Als u wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep heeft u altijd de controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. De beheerder van de WhatsApp-groep heeft wel de mogelijkheid om mensen (opnieuw) toe te voegen of eventueel te verwijderen bij bijvoorbeeld ongepast gedrag in de WhatsApp-groep.
 • We adviseren dat de beheerder voor het toelaten van een nieuwe groepsdeelnemer even persoonlijk contact te leggen. Dat voorkomt anonimiteit. Er zijn helaas landelijke voorbeelden dat ook mensen met verkeerde bedoelingen deelnemer worden van een groep .
 • Indien de beheerder de groep verlaat, dan zal WhatsApp willekeurig een ander groepslid aanstellen als beheerder.
 • De beheerder registreert de WhatsApp-groep op de landelijke site www.wabp.nl Zodoende kan iedereen in z’n eigen woonplaats en postcodegebied zien of er reeds een groep actief is waar hij/zij mogelijk bij kan aanhaken, danwel concluderen zelf met een groep te starten.

Politie-advies voor het gebruik van een WhatsApp-groep

Als u iets verdachts opvalt in uw straat, gebruik dan de SAAR-volgorde:

 • S = Signaleer, onthoud signalement, kenteken, e.d.. Wees feitelijk, onderbouw je gevoel met kenmerken die je daadwerkelijk ziet.
 • A = Alarmeer de politie via 1-1-2
 • A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
 • R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

Vermeld tijdens een eventuele melding aan 1-1-2 vanuit de WhatsApp-groep dat u lid bent van deze WhatsApp-groep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, maar kan om bepaalde redenen niet altijd direct een terugkoppeling geven. Mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling hebben gehad, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.

De politie juicht WhatsApp-initiatieven toe, maar wijkagenten worden geen vaste deelnemer van alle WhatsApp-groepen. Dit kan namelijk tot misverstanden leiden. Een wijkagent werkt niet 24/7 oftewel, als de politie geïnformeerd moet worden, belt u met 0900-8844 of bij een verdachte situatie 1-1-2 (1-1-2 daar pak je inbrekers mee!).

Afspraken met elkaar

Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld:

 • Minimumleeftijd van de deelnemers van de WhatsApp-groep. 
 • Let op het taalgebruik in de WhatsApp-groep.
 • Welke straten bij ‘uw buurt’ horen’.
 • Spreek af dat in een verdachte situatie 1 persoon de politie via 112 belt met een signalement. Laat in de WhatsApp-groep weten dat 112 al gebeld is, daarmee voorkomt u een overvloed aan 112 meldingen. Bel wel opnieuw als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Denk na hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken en/of op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt. Zoals gezegd, het is belangrijk uw groep aan te melden op de registratie-site www.wabp.nl.

Preventie door zichtbaar maken WhatsApp-groep

Sommige WhatsApp-groepen willen voor de buitenwacht herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van stickers en/of een bord. De boodschap die hiervan uitgaat is dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich afwijkende of verdachte situaties voordoen. Beheerders van een WhatsApp-groep kunnen:

 • via één van de gemeentelijk wijkmanagers stickers aanvragen. Voor hun e-mailadres, zie www.harderwijk.nl/leven/mijn wijk
 • Als één of enkele borden gewenst zijn, kan dat eveneens bij de wijkmanager per mail kenbaar worden gemaakt. Vervolgens neemt de wijkbeheerder contact op zodat in overleg met u bepaald wordt waar het bord komt te hangen.