Wijkbudget

Op basis van een gezamenlijk plan, kunnen de wijkmanagers initiatieven van inwoners financieel  ondersteunen. Heeft u een idee, neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk.

Spelregels wijkbudget

Inwoners leveren zelf een tegenprestatie in de vorm van mankracht, organisatie, communicatie en andere middelen. Activiteiten en projecten zijn gericht op:

 • Het mogelijk maken dat bewoners ‘meedoen’ in de buurt/ wijk
 • Vergroten zelfredzaamheid van bewoners
 • De activiteit vergroot de leefbaarheid (fysiek en/of sociaal) in de straat, buurt/wijk en bevordert de samenwerking tussen (buurt)bewoners
 • Een schone en hele leefomgeving
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid
 • Het bevorderen van de sociale samenhang
 • Het bevorderen van de arbeidsparticipatie
 • Er mag geen sprake zijn van individueel of commercieel belang,
 • Inrichtingskosten voor buurt- of wijkgebouwen komen niet in aanmerking voor vergoeding
 • Initiatief mag niet in strijd zijn met de wet

Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde punten te voldoen, maar aan één of meerdere punten. Ook is het belangrijk dat subsidiemogelijkheden bij externe partijen onderzocht worden.

Voor een buurt/wijk-BBQ of sinterklaas of ander buurt/wijk-feest en uitjes kan niet meer dan 50% van het wijkbudget worden begroot. Tekorten moeten gedekt worden uit sponsoring of een eigen bijdrage. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt aangeven wat het achterliggende doel is wat men wil bereiken.

Contact

Heeft u een idee, neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk. Zie uw wijkpagina met informatie over uw wijkmanager, wijkbeheerder en welke bestemmingsplannen er gelden.