zonnepanelen en zonnecollectoren

Gemeente Harderwijk heeft nieuwe welstandscriteria opgesteld om in de binnenstad ruimere mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hierbij blijft het historische karakter van de binnenstad behouden.

Criteria

De Welstandscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren beschermd stadsgezicht (2019) kunt u hier inzien.  

Via deze webmap ziet u een interactieve plattegrond met beleid per dak. Deze plattegrond is bedoeld om het effect van de welstandscriteria zichtbaar te maken, maar maakt geen onderdeel uit van de welstandscriteria. Bij een aanvraag omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente aan de hand van de criteria of en hoeveel zonnepanelen er op het dak vanuit welstand mogelijk zijn.

Om te zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen als het gaat om ligging en/of bezonning, kijk dan op www.zonatlas.nl/harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk