Proef openingsuur horeca

Op 1 februari start een proef waarbij de horeca in de binnenstad van Harderwijk doordeweeks één uur langer open mag zijn tot 02.00 uur. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Harderwijk, wil een gastvrije horeca bieden. De KHN heeft  de burgemeester daarom verzocht om een proef te houden met een uitloopuur. In dat laatste uur mag de horeca open zijn, maar worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten.

Besluit proefperiode

De burgemeester heeft voor de afweging van zijn besluit de inwoners van de Vijhestraat en de Bruggestraat per brief gevraagd naar hun mening over het uitloopuur. Daar zijn slechts enkele reacties op gekomen, met verschillende meningen. De burgemeester heeft daarom besloten om te starten met een proefperiode van één jaar, van 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019.

Er is gekozen voor deze periode zodat de proef in alle jaargetijden plaatsvindt. In dit proefjaar zal blijken of het uitloopuur goed verloopt en of het bijdraagt aan een gastvrij en aantrekkelijk Harderwijk. Daarna kan de burgemeester een goede afweging maken of hij de gemeenteraad gaat voorstellen om de sluitingstijden voor de horeca doordeweeks structureel te wijzigen.

Uw mening

Geef via het online formulier uw mening over de proef rondom de verruimde openingstijden. 

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens