Subsidie Culturele Impuls

 • Samenvatting

  Als u een activiteit organiseert om amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling en/of culturele instellingen te stimuleren, kunt u deze eenmalige subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • bij de organisatie van de activiteit moet u van plan zijn om de activiteit bij succes voort te zetten
  • u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
  • er is minimaal 20% co-financiering geregeld
  • u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan
  • aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt
  • aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan

  Subsidie Culturele Impuls aanvragen »

 • Hoe werkt het?

  • u kunt per jaar maximaal € 5.000,- subsidie krijgen
  • jaarlijks stelt het college het subsidieplafond vast. Voor 2020 is dat € 44.136,-
  • als u subsidie heeft ontvangen en er zijn wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de besteding, dan moet u dit melden via meldingsformulier wijzigingen (pdf, 0,1 MB)
  • u moet na afloop van het evenement een verantwoordingsformulier invullen en opsturen. Gebruik hiervoor het verantwoordingsformulier (pdf, 0,1 MB)

  Neem voor vragen contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of (0341) 411 911.

 • Aanvullende informatie

  Meer informatie vindt u in de subsidieregeling: Deelverordening impuls Culturele sector.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens