Subsidie evenementen

 • Samenvatting

  Als u een evenement organiseert kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • uw organisatie moet een rechtspersoon zijn
  • het evenement moet gericht zijn op inwoners van Harderwijk en/of haar bezoekers
  • u moet de subsidie voor 1 januari (van het jaar waarin het evenement plaatsvindt) aanvragen
  • u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
  • er is minimaal 75% co-financiering geregeld
  • voor dit evenement mag niet een andere subsidie van de gemeente zijn ontvangen
  • let op: u ontvangt de subsidie alleen als u ook een evenementenvergunning heeft gekregen

  Evenementensubsidie 2020 aanvragen »

 • Hoe werkt het?

  • u kunt per jaar maximaal een subsidie krijgen van € 10.000,-
  • jaarlijks stelt het college het subsidieplafond vast voor de regeling Evenementensubsidies. Het maximale budget voor 2019  is € 103.883,-
  • het totaal van de subsidieaanvragen die aan de voorwaarden voldoen kan hoger zijn dan het subsidieplafond. In dat geval krijgen alle aanvragers evenredig minder subsidie toegekend
  • uiterlijk 1 maart maakt het college de beslissing over uw aanvraag bekend
  • Als u subsidie heeft ontvangen en er zijn wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de besteding, dan moet u dit melden via meldingsformulier wijzigingen
  • U moet na afloop van het evenement een evaluatieformulier invullen en de bijlagen die daar bij horen meesturen. Zie evaluatieformulier.

  Voor vragen neem contact op met de gemeente via (0341) 411 911.

 • Aanvullende informatie

  Meer informatie vindt u in de subsidieregeling: Deelverordening Subsidies evenementen.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens