Subsidies éénmalige activiteiten welzijn, sport, cultuur en zorg

 • Samenvatting

  Als u een activiteit op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg organiseert kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn:

  • uw organisatie moet een rechtspersoon zijn
  • de activiteit draagt bij aan maatschappelijke doelstellingen (pdf, 0,1 MB) van de gemeente Harderwijk
  • de activiteit heeft een eenmalig karakter
  • aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en activiteiten van vrijwilligersorganisaties krijgen prioriteit boven die van professionele organisaties
  • u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
  • de subsidie bestaat uit maximaal € 5.000 per jaar
  • er is minimaal 20% co-financiering geregeld
  • u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan

  Subsidie eenmalige activiteiten welzijn, sport, cultuur en zorg aanvragen >>

 • Hoe werkt het?

  • jaarlijks stelt het college voor deze regeling een subsidieplafond vast. Voor 2020 is dat € 61.435,-. Dit is een gezamenlijk budget ook voor de regeling voor deskundigheidsbevordering bij instellingen op het terrein van welzijn, sport, cultuur en zorg
  • Als u subsidie heeft ontvangen en er zijn wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de besteding, dan moet u dit melden via meldingsformulier wijzigingen (pdf, 0,1 MB)
  • U moet na afloop van het evenement een verantwoordingsformulier invullen en opsturen. Gebruik hiervoor het verantwoordingsformulier eenmalige activiteitensubsidie (pdf, 0,1 MB).

  Neem voor vragen contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of (0341) 411 911.

 • Aanvullende informatie

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens