Basisscholieren bezoeken windmolens (14-05-2019)

Scholieren van diverse basisscholen in Harderwijk gaan de komende weken op excursie naar belevingscentrum 11 Beaufort.

Op een speelse manier krijgen leerlingen informatie over hoe een windmolen werkt. Vandaag zijn de leerlingen van basisschool De Schakel als eerste van de diverse scholen aan de beurt. Voorafgaand aan de excursie hebben de leerlingen een gastles gekregen over duurzame energie. Er zijn voor andere scholen de komende tijd meerdere excursies gepland. De gemeente organiseert deze excursie samen met het Centrum voor Natuur en Milieu De Hortus.

In Harderwijk wordt gewerkt aan het plaatsen van 3 windmolens op het industrieterrein Lorentz. Dat gebeurt in samenspraak en in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven.

Naast inwoners wil de gemeente ook zoveel mogelijk scholieren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs betrekken bij de ontwikkeling van windenergie in Harderwijk. Eerder dit jaar kwamen scholieren uit het voortgezet onderwijs met ideeën wat de doen met de opbrengsten uit de windmolens. Dat deden zij naar aanleiding van een uitgeschreven wedstrijd. 
 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden