College zet belangrijke stap naar hogere geluidschermen A28 (14-02-2020)

Het college van B&W presenteert een plan aan de raad om hogere geluidschermen te realiseren langs de A28 tussen de N302 en de Oranjelaan. Kern van het plan is aanhaken bij maatregelen die Rijkswaterstaat de komende jaren ter hoogte van Tweelingstad gaat nemen om schermen te vervangen en voor een deel te verhogen.

Uitvoering coalitieakkoord 

Wethouder Marcel Companjen is blij met het plan: “Eindelijk kunnen we concreet tegemoetkomen aan een door de raad en bewoners lang gekoesterde wens en uitvoering geven aan een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord”. Ook onderstreept hij dat op deze manier het hiervoor gereserveerde geld goed besteed wordt.

Start procedures 

Wanneer de raad met het plan akkoord gaat ligt de weg open om over ontwerp en uitvoering van de nieuwe geluidswand met Rijkswaterstaat verder in gesprek te gaan. Zodra het ontwerp gereed is kunnen de benodigde procedures rond vergunningen, bestemmingsplan en aanbesteding in gang gezet worden. Het is de bedoeling dat vooruitlopend op wat Rijkswaterstaat aan geluidschermen gaat bouwen en vervangen, de gemeente eind 2021 alvast een deel realiseert. En daarvoor een plek bepaalt waar de geluidbelasting het hoogst is.

Extra verhoging schermen                                                                                                                                   

De geluidwerende maatregelen die Rijkswaterstaat de komende jaren gaat treffen, zorgen ervoor dat ter plaatse wordt voldaan aan alle wettelijke eisen uit het landelijke meerjarenprogramma geluidsanering en de vervanging en renovatie van het bestaande scherm tussen de N302 en de Oranjelaan. De gemeente verhoogt de geluidschermen extra om de door bewoners al vele jaren ervaren overlast te verminderen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden