Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (27-02-2019)

Sinds januari 2018 zijn de voormalige welstandscommissie en monumentencommissie samengevoegd in de nieuwe Commissie Ruimtelijke kwaliteit (CRK). De CRK is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert over:

  • of aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan de welstandsnota (redelijke eisen van welstand)
  • aanvragen omgevingsvergunning om een rijks- of gemeentelijk monument te wijzigen
  • het aanwijzen of afvoeren van gemeentelijke monumenten
  • ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen

De commissie bestaat uit een welstandsdeskundige, een deskundige erfgoed/cultuurhistorie, een burgerlid en een vertegenwoordiger van de historische vereniging Herderewich. Van de meeste bouwplannen is de mening van de commissie bekend en worden daarom niet in de voltallige commissie behandeld maar onder mandaat beoordeeld. Het mandaatoverleg vindt plaats op de woensdag in de oneven weken. Aansluitend aan het mandaatoverleg vergadert de voltallige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rond 13.00 uur.

Wilt u aanwezig zijn?

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Iedereen kan en mag aanwezig zijn. De aanvrager van een vergunning en andere belanghebbenden worden actief uitgenodigd om het overleg bij te wonen. De agenda CRK is iedere maandag te raadplegen op de pagina Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook als de vergadering CRK geannuleerd is bij gebrek aan agendapunten, is dat vermeld op deze pagina.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden