Extra sporthal voor De Sypel (08-05-2020)

Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met de bouw van een extra sporthal in het Sypel complex op de plek van het huidige binnenzwembad. Het moet een grote sporthal worden (48x28m) met twee scheidingswanden, 6 kleedkamers en een tribune. De sporthal wordt toegevoegd aan het ontwerp van het nieuwe zwembad.

Groei en ambitie mogelijk maken

Met deze extra sporthal wil de gemeente voorzien in de toenemende behoefte aan binnensportcapaciteit. En de sportverenigingen in de gemeente Harderwijk ondersteunen in het mogelijk maken van groei en ambitie. Wethouder sport Marcel Companjen: “Door als gemeente te kiezen voor een sporthal Sypel III is het mogelijk om alle sportverenigingen te bedienen en is er een betere exploitatie mogelijk. Volgens mij is dit voor iedereen die van sport houdt een mooi perspectief.”

Het college volgt met dit besluit de adviezen van bureau Drijver en Partners. Dit bureau voerde in opdracht van de raad (d.d. 10 oktober 2019) een verdiepend onderzoek uit naar een extra sporthal op het sportcomplex de Sypel. Ook de initiatieven van Stichting Slingerbos en Stichting Sla een shuttle zijn in dit onderzoek betrokken. Met het genomen besluit stelt het college aan de raad voor om deze plannen niet te honoreren.

Zoeken naar tijdelijke alternatieven

De realisatie van de nieuwe sporthal wordt voorzien in 2022. Om de komende periode te overbruggen wordt gezocht naar tijdelijke alternatieven. Gedacht wordt aan het benutten van beschikbare gymzalen voor de jongste jeugd en de mogelijkheid gebruik te maken van sportzaal Kranenburg.
 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden