Gemeente werkt mee aan komst 20 kleine woningen Groene Zoom (20-12-2019)

Aan de Groene Zoom wil initiatiefnemer Small Smart Living 20 kleine woningen ontwikkelen met een verkoopprijs van gemiddeld € 185.000,- v.o.n. per woning (prijspeil 2019). De gemeente wil meewerken aan deze ontwikkelingen heeft besloten grond te verkopen.

De nieuwe woonvoorzieningen sluiten aan op de huidige woonbehoefte

In de Woonvisie Harderwijk 2017-2027 wordt een duidelijk tekort geconstateerd aan woningen in de prijsklasse tot € 200.000. De uitvoeringsagenda 2019 - 2022 moet de productie hiervan mogelijk maken. Met het initiatief willen de gemeente en Small Smart Living het tekort aan betaalbare koopwoningen inlopen. Het woonbeleid van de gemeente Harderwijk is verder gericht op de keuzevrijheid van inwoners. “Dit willen we doen door te sturen op meer verscheidenheid, zowel in type woningen als op verschillende plekken”, aldus wethouder Jeroen de Jong. In de ontwikkeling is aandacht voor een goede verhouding tussen de prijs en het product. Ook duurzaamheid en gezamenlijkheid zijn belangrijk. “De woningen zijn onder andere goed geïsoleerd, voorzien van warmtepompen en zonnepanelen”, vertelt Peter Siccama van Small Smart Living. “In het plan is veel ruimte voor gezamenlijkheid, bijvoorbeeld middels een gemeenschappelijke ruimte.”

Het bestemmingsplan wordt aangepast

De voorgenomen ontwikkeling is passend binnen de randvoorwaarden van de Structuurvisie ‘de Groene Zoom’. Voor deze ontwikkeling moet nog wel het geldende bestemmingsplan worden herzien. Dit bestemmingsplan is momenteel in voorbereiding en zal in het tweede kwartaal van 2020 in procedure worden gebracht. De plannen zullen rond die tijd nader gepresenteerd worden. Wie op de hoogte wil worden gehouden over dit project kan zich inschrijven op de website van Small Smart Living (www.smallsmartliving.nl). 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden