Harderwijk blijft, ondanks druk op begroting, ambities houden (18-10-2019)

Het college van B&W heeft de nieuwe begroting voor het komend jaar vastgesteld. De belangrijkste conclusie is dat de ambities overeind blijven. Het college beseft ook dat er af en toe pas op de plaats gemaakt moet worden.

De begrotingen bij vele gemeenten staan in deze tijd onder druk. Dit geldt ook voor Harderwijk, maar de Harderwijker begroting is nog altijd wel gunstiger dan het landelijk gemiddelde.

Het college houdt ambities overeind

Duurzaamheid, de realisering van windmolens en zonnepanelen blijven belangrijke ambities. Andere aandachtspunten voor het college zijn: de verdere verbetering van haar dienstverlening, het terugbrengen van de wachtlijsten op de woningmarkt, het investeren in de samenwerking met de gemeenten Ermelo en Zeewolde en de modernisering van afvalverwerking. Het plan Weide Wellen krijgt vorm, net als de aanpassingen bij de Havendam en de start met het nieuwe havenkantoor. Ook het project Waterfront komt in een volgende fase. Het sociaal domein blijft voor het college belangrijk, waarbij er vooral aandacht blijft voor diegene die hulp en zorg nodig hebben. Dit alles blijft mogelijk in deze begroting.

De verhoging lokale woonlasten blijven in de pas en er is aandacht voor de wensen van de raad

De lokale woonlasten worden alleen verhoogd met de zogenaamde inflatiecorrectie (1.4%). De ambities die uitgesproken zijn door de gemeenteraad bij de Kadernota worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een extra activiteit voor stadspromotie via Heerlijk Harderwijk. Maar ook om onder andere de volgende onderwerpen: het Wandelzeepad, duurzame evenementen, een wijkgerichte aanpak voor parkeren, fietspad Melis Stokelaan, vervanging beweegbare palen binnenstad en buitenruimte Mess.

Het college blijft kritisch omdat niet alles kan

In de nieuwe begroting wordt duidelijk dat in de toekomst er tekorten kunnen komen. Daar is kritisch naar gekeken. Deze kunnen worden opgevangen door toekomstige winsten, het vrijkomen van bestemmingsreserves en de extra middelen van het rijk. ‘Daarom blijven wij kritisch als het gaat om mogelijkheden’, aldus wethouder Financiën Jeroen de Jong. ‘We hebben nog steeds heel veel ambities maar niet alles kan'.

De raad stelt in de maand november de nieuwe begroting vast

Er is voor deze begroting gewerkt met een nieuwe opzet. Deze begroting gaat die uit van negen programma’s. Het collegeprogramma ‘Aanpakken met ambitie’ is ook op deze wijze ingedeeld. De begroting is inmiddels aan de raad voorgelegd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden