‘Harderwijk Horizon 2040’ brengt toekomst leefomgeving in kaart (04-12-2019)

Onder het motto Harderwijk Horizon 2040 nodigt de gemeente Harderwijk inwoners van Harderwijk en Hierden uit mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving: de plekken waar ze  wonen, werken en ontspannen. De eerste stap is meedoen aan een korte enquête via het digitale platform onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Wethouder Marcel Companjen: “We willen graag weten waar de inwoners nu trots op zijn, wat ze willen behouden en wat er kan verbeteren. Welke wensen en ideeën er zijn voor de stad, het dorp, de wijk en de omgeving. Daarom vind ik het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen.” 

Het is de bedoeling in het voorjaar van 2020 een inventarisatie gereed te hebben. Helder moet dan zijn hoe de samenleving denkt over de fysieke leefomgeving in de gemeente Harderwijk en wat de te behouden kernkwaliteiten zijn. Vervolgens worden keuzes gemaakt en speerpunten en prioriteiten bepaald. Het uiteindelijke doel is om in 2021 een korte en krachtige omgevingsvisie te hebben.

Companjen: “Wanneer de resultaten van de enquête bekend zijn, praten we verder met inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen en belangenorganisaties. Samen maken we de visie steeds concreter. Een visie op de toekomst van onze fysieke leefomgeving raakt ons allemaal. Wat we nu bedenken met elkaar is belangrijk als basis voor komende generaties.” 

De omgevingsvisie is één van de instrumenten die in de nieuwe omgevingswet worden geïntroduceerd. In deze omgevingsvisie voor het hele grondgebied legt de gemeente Harderwijk ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Bij de fysieke leefomgeving horen thema’s als wonen, werken, landschap en recreatie, maar ook duurzaamheid en gezondheid.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden