Maatregelen gemeentelijke belastingen en heffingen vanwege coronavirus (30-03-2020)

De coronacrisis heeft – naast alle impact op ons dagelijkse leven – voor een aantal mensen ook financiële gevolgen. Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft het Rijk al de nodige maatregelen afgekondigd o.a. voor ondernemers. De gemeente Harderwijk heeft ook gekeken wat zij kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Voor de publliekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen.

 1. Indien mensen en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020;
 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald;
 3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw aanslag eerder vervalt kun je de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen;
 4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
 5. Indien je als belastingbetaler hebt  gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt je verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht;
 6. Indien je na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken

Voor de privaatrechtelijke vorderingen gelden onderstaande maatregelen:

 1. Indien mensen of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze facturen niet verzonden voor 31 augustus 2020;
 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald;
 3. Het versturen van betalingsherinneringen wordt stopgezet tot 31 augustus 2020. Je hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als jouw factuur eerder vervalt kun je deze zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen;
 4. Eventuele boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
 5. Indien je na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kun je hier op de normale wijze om verzoeken

Indien de omstandigheden daar aanleiding toegeven zal datum van 31 augustus  2020 zo nodig heroverwogen worden

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Belastingen van Meerinzicht.

Ondernemers/winkeliers

Indien u als ondernemer/winkelier nog vragen heeft, dan verwijzen we u door naar de pagina Ondernemen of naar de website van de rijksoverheid.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden