Oproep voor creatieve invulling oude locatie bibliotheek Academiestraat (06-11-2019)

De bibliotheek is vorig jaar verhuisd naar het Huis van de Stad. Sindsdien staat het pand van de voormalige bibliotheek leeg. Het pand staat aan het Hortuspark en is ons eigendom. Wij willen de locatie verkopen. De minimale verkoopprijs is € 400.000,00. Deze is door een taxateur vastgesteld. Er is veel belangstelling voor de herinrichting van de locatie aan de Academiestraat. Wij roepen daarom belangstellenden op om met creatieve ideeën te komen.

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 3 december 2019 inschrijven

Heeft u belangstelling en  ideeën dan kunt u de verkoopvoorwaarden en de ontwikkelingseisen vinden op TenderNed. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk tot 3 december 2019 08.00 uur inschrijven zoals is vermeld in de publicatie op TenderNed (www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen).

De inzendingen moeten voldoen aan bepaalde eisen

Voordat u zich kunt inschrijven is er eerst een voorselectie. Met de aanmelding voor de voorselectie dient u ook een globaal plan in. Daarin is het volgende van belang:

  • de gewenste  bestemming(en)/functie(s) van de locatie
  • uw ervaringen op het gebied van de ontwikkeling van binnenstedelijke plannen
  • en uw ervaringen en kennis op het gebied van duurzaamheid 

Op basis van de voorselectie zullen gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Hoeveel gegadigden worden uitgenodigd hangt af van de inhoud en het aantal ingediende plannen.

Na de inschrijving en voorselectie gaat de gunningsprocedure van start

Als een inzending eenmaal voor een gunningsfase wordt uitgenodigd worden de plannen beoordeeld op prijs en kwaliteit van het plan. Bij gunning geldt de voorwaarde dat binnen 2 weken na de gunning een waarborgsom in de vorm van een bankgarantie van 10% van het geboden bedrag moet worden voldaan. Uiteindelijk zullen de drie ontwikkelingsplannen met de hoogste score voor beoordeling- en besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden