Oude Stadhuis nog voor de zomer open (08-03-2019)

Het oude stadhuis aan de Markt gaat voor de zomerperiode open. Dat blijkt uit een tussentijdse stand van zaken. Aanvankelijk was dat eerder gepland. Vanaf 29 maart is de monumentale raadzaal weer in gebruik voor huwelijken. In de maand mei zal het Toeristisch Informatiepunt geopend zijn en kan Popschool Harderwijk in de kelderruimten weer les gaan geven. Vanaf 1 juni zal Cultuurkust projecten en evenementen vanuit het pand gaan ontplooien

Bijzonder historisch karakter vraagt intensieve restauratie

De doorlooptijd van de werkzaamheden is langer gebleken dan verwacht. “Het is natuurlijk een historisch pand waarin echt met precisie moest worden gerestaureerd. Denk maar eens aan het goudleren behang”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Maar zoals bekend was er ook sprake van archeologische opgraving in de nieuwe kelderruimte.”

Verder komen er nog enkele constructieve aanpassingen die door nieuwe inzichten afwijken van het ontwerp. Voor de extra werkzaamheden heeft het college de raad om een krediet verzocht van € 750.000,00. Dit bedrag zal voor de duur van 40 jaar worden afgeschreven. Dit komt neer op een structureel krediet van € 18.750,00 per jaar. “We hadden liever geen overschrijding gezien maar we zagen ons genoodzaakt om het krediet aan te vragen omdat het pand er slechter aan toe was dan we dachten”, aldus de wethouder. Vanwege de rijksmonumentale waarde van het pand zijn Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Gelders Genootschap betrokken gebleven bij de restauratieve ingrepen.

Gepland trouwerijen

Volgens de wethouder zijn de geplande trouwerijen bij de werkzaamheden altijd leidend geweest. “We zijn dan nog niet officieel open, maar dat de geplande huwelijksvoltrekkingen daar door moesten gaan was voor ons van groot belang.” Alle in dat gebouw geplande huwelijksvoltrekkingen gaan door.

Officiële opening

De restauratie was aanvankelijk gepland in de eerste maanden van het jaar maar de werkzaamheden aan de historische elementen vergen veel precisie. De officiële opening voor het publiek zal voor de zomer plaatsvinden. Met de gebruikers Popschool en Cultuurkust zijn afspraken gemaakt over facilitair beheer van het gebouw. Het pand wordt vanaf 1 juni 2019 verhuurd aan deze organisaties.

Historisch pand en boek

Midden in het centrum restaureert de gemeente Harderwijk het Oude Stadhuis. Dit rijksmonument met een rijke historie vormt vanaf 2019 een publiek en cultureel centrum. Cultuurkust en de Popschool gaan daar muziek-, dans- en zanglessen geven. Heerlijk Harderwijk opent er een Toeristisch Informatie Punt. Ter gelegenheid van de restauratie komt er ook een boek over het Oude Stadhuis. De gewone uitgave bedraagt € 24,95. Een bijzonder vormgegeven kost € 59,95. Daarvan worden er maximaal 100 uitgegeven en komt via voorintekening beschikbaar. Bij de balie van het Huis van de Stad kan er worden ingetekend.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden