Sportakkoord Harderwijk (17-06-2020)

In 2018 heeft het kabinet, samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord getekend. Met als doel zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit te bereiken zijn er zes ambities beschreven die vertaald worden naar lokale en regionale sportakkoorden.

In Harderwijk is door lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, - en welzijnsorganisaties en gemeente gezamenlijk het Harderwijks Sportakkoord opgesteld. Met het Sportakkoord willen we dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben.

In Harderwijk gaan we na de ondertekening van het Sportakkoord in september, met 30 lokale partners aan de slag om een aantal ambities uit te werken. De ambities zijn in de volgende thema’s beschreven:

1. Inclusief sporten en bewegen

2. Vitale aanbieders en positieve sportcultuur

3. Vaardig in bewegen

Deze thema’s sluiten goed aan bij het lokale beleid. Organisaties zijn van harte welkom om mee te denken met de verdere ontwikkeling van het Harderwijks Sportakkoord.  Het sportakkoord is bedoeld voor alle inwoners en zorgt dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden