Subsidie voor maatschappelijke inzet (09-01-2019)

Wij stimuleren vrijwilligersactiviteiten op een aantal met name genoemde subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening ‘Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet’. Op grond van deze verordening stellen wij jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. Hieronder geven wij aan om welke subsidieregeling het gaat en het budget dat voor 2019 beschikbaar is.

  • Amateurkunst:

Zang € 16.904,-
Muziek € 25.647,-
Theater € 5.993,-
Dans/audiovisueel/beelden/literair € 820,-

  • Bewonersorganisaties € 8.255,-
  • Jeugdsport  € 29.865,-
  • Ouderenbonden € 8.493,-
  • Jeugd- en jongerenwerk(vrijwilligers) € 25.346,-
  • Wijkorganisaties € 13.293,-

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn. De deelverordening kunt u vinden op de pagina Waarderingssubsidie maatschappelijke inzet. Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij Marian van Straten, tel. 411 911 of m.vanstraten@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden