Terugblik op de dementiecursussen van 2019 (13-01-2020)

“Ik spreek de taal van mijn vrouw nu beter”

In juni en oktober van het afgelopen jaar heeft Top voor dementie in opdracht van de gemeente een aantal dementiecursussen gegeven. De cursussen zijn een onderdeel om te komen tot een ‘Dementievriendelijk Harderwijk’. In totaal hebben 48 deelnemers deelgenomen aan de cursus. Deelnemers waren veelal familieleden van iemand met dementie; partner, kinderen maar soms ook buren of iemand die vrijwilliger is voor mensen met dementie. Ook de vrijwillige gastheer/-dames vanuit ZorgDat deden actief mee in de cursus.

De cursus bestond uit 5 bijeenkomsten waar onder andere het omgaan met een naaste en het onbegrepen probleemgedrag aan bod kwamen. Vanuit de deelnemers was er veel herkenning vanuit de theorie en begrip in elkaars situatie. De cursus heeft bij een aantal mensen bijgedragen aan het accepteren van de ‘nieuwe’ persoon met dementie. Het ‘loslaten’ van de persoon die iemand was, en met een open blik kijken naar de persoon die hij of zij nu is.

Eén van de reacties kwam van een partner: “Ik spreek de taal van mijn vrouw nu veel beter. Hierdoor hebben we veel minder strijd hebben met elkaar en gaan we liefdevoller met elkaar om!” Een andere deelnemer gaf aan dankzij de cursus haar eigen gedrag beter te kunnen ‘verantwoorden’ naar de buitenwereld: “Ik kom er achter dat ik heel veel dingen al goed doe, maar ik kan dit nu ook beter verwoorden, en als voorbeeld stellen naar anderen!’.

In april 2020 start er opnieuw een cursus van 5 bijeenkomsten. Er is nog beperkt plek beschikbaar.

Aanmelden: Topvoordementie.nl of gerdien@topvoordementie.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden