Vacature Burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) (11-09-2019)

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

In de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) zijn de voormalige welstandscommissie en de voormalige monumentencommissie samengevoegd.  De CRK is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur van Harderwijk onder andere adviseert of aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan redelijke eisen van welstand. De commissie bestaat uit vier leden te weten, een welstandsdeskundige, een deskundige erfgoed/cultuurhistorie, een burgerlid en een vertegenwoordiger van de Oudheidkundige vereniging Herderewich.

Wegens beëindiging van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 2020 een nieuw Burgerlid.

Profiel

  • woont in de gemeente Harderwijk en voelt zich met Harderwijk en Hierden verbonden
  • kent de plaatselijke factoren en kenmerken van Harderwijk en Hierden en heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen
  • heeft ruimtelijke inzicht en is in staat om vanaf tekeningen een beeld van een plan te vormen
  • is niet eerder lid geweest van de monumentencommissie en/of welstandscommissie van Harderwijk
  • is onafhankelijk van de lokale politiek, het gemeentelijke bestuur en de ambtelijke organisatie

Taken van het Burgerlid

In de voltallige commissie- waar het burgerlid deel van uitmaakt- worden de grote/ingrijpende bouwprojecten, ingrijpende wijzigingen aan monumenten en ruimtelijke plannen behandeld. Uw taak is om de ruimtelijke kwaliteit vanuit de optiek als inwoner in deze plannen in te brengen. De meeste bouwplannen worden overigens niet in de voltallige commissie behandeld, maar onder mandaat beoordeeld door de welstandsdeskundige of de deskundige erfgoed/cultuurhistorie (bij wijziging monument) in het zogenaamde mandaatoverleg. 

Benoemingsvoorwaarden

De voltallige commissie vergadert in principe op de woensdag in de oneven weken, aansluitend aan het mandaatoverleg (rond 12.00 uur). De vergadering vindt plaats in het stadhuis van Harderwijk en duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Bij geen agendapunten wordt de vergadering geannuleerd. U wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van drie jaar. U krijgt een vergoeding van € 75,- per bijgewoonde vergadering.

Reageren kan tot 20 september 2019 via info@harderwijk.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de CRK, de heer M. Bouw, tel: tel. 411 911.  

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden