Veelgestelde vragen coronavirus (28-03-2020)

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente over het coronavirus en de maatregelen. Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We doen een dringend beroep op alle inwoners en organisaties om zich hier aan te houden.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0341 411 911. U kunt ook vragen stellen via WhatsApp, Twitter, Facebook of Instagram. 

Blijft het stadhuis open?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen wij u de contacten met de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per e-mail te doen. Voor vragen zijn we bereikbaar via (0341) 411 911. Wellicht zijn we minder goed bereikbaar dan u gewend bent, we vragen uw begrip hiervoor.

U blijft welkom op het stadhuis voor zaken die niet kunnen wachten én spoed hebben. We vragen u een afspraak te maken voordat u ons bezoekt. Bij de balie nemen wij voorzorgsmaatregelen. Denk aan desinfecteren van handen en pinautomaten. Wij vragen u met pin te betalen.

U kunt op afspraak terecht voor:

Aangepaste openingstijden (alleen op afspraak): tijdelijk is de Stadswinkel alleen geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag zijn we gesloten. Om uw vragen in deze coronacrisis te kunnen beantwoorden kunt u ons ook 's avonds en in het weekend bellen. We zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 21.00 uur en in het weekend van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Hoe verloopt de handhaving op de nieuwe overheidsmaatregelen van 23 maart?

Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld. De nieuwe noodverordening is veel uitgebreider dan de eerdere noodverordeningen die betrekking hadden op het beperken van verspreiding van het coronavirus. Vanaf donderdag 26 maart kunnen gemeenten, toezichthouders en politie, optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven. Er volgen dan stevige boetes.

Mag ik met maximaal 2 of 3 of 4 mensen buiten verblijven? 

Groepsvorming zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Een groep is 3 of meer mensen. U mag dus uw kind op de arm hebben buiten, maar niet met 3 vrienden dichter dan 1,5 meter op elkaar staan. U mag dus wel in een groep van 3 of meer buiten zijn, maar alleen als u zich houdt aan de 1,5 meter afstand.

Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. U mag dus wel met uw  eigen gezin over straat, met minder dan 1,5 meter afstand van elkaar.

Met hoeveel mensen mag ik in mijn huis zijn?

Het dringende advies is om naast uw gezinsleden maximaal 3 bezoeker te ontvangen, als het mogelijk is om u te houden aan de 1,5 meter afstand.

Wanneer kan de voorzitter van de veiligheidsregio een gebied sluiten? En wat betekent dat?

Wanneer het moeilijk is om vanwege de hoeveelheid aantal mensen de 1,5 meter afstand te bewaren, dan kan de voorzitter een gebied aanwijzen waar mensen niet in een groep van drie of meer personen mogen komen. Ook kan de voorzitter een gebied of terrein sluiten als mensen zich in dat gebied niet aan de regels houden.

Gaat de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag door? En hoe zit dat met andere evenementen in april en mei?

Alle evenementen tot 1 juni 2020 gaan niet door.

Kunnen evenementen en samenkomsten nog doorgaan?

Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020. Daaronder vallen ook samenkomsten en evenementen met een vergunnings- en meldplicht.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 1. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad en de Staten-Generaal
 2. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen)
 3. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen)
 4. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen)

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als mensen zich aan de hygiënemaatregelen houden en 1,5 meter afstand hebben.

Waar kan ik terecht voor geboorteaangifte nu het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal gesloten is?

Het is tijdelijk niet mogelijk om pasgeboren baby’s aan te geven bij het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal. Het is wel mogelijk om digitaal of op afspraak in het Stadhuis aangifte van geboorte te doen.

Gaan de raadsvergaderingen door?

Nee, de burgemeester en het presidium van de gemeenteraad hebben besloten dat er tot en met 6 april 2020 geen vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies plaatsvinden.

Vinden er nog huisbezoeken plaats (Sociaal Domein)?

Huisbezoeken vinden in principe niet meer plaats. De afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan of uitgesteld. AIs een huisbezoek echt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld bellen wij u vooraf om te vragen of u geen (milde) klachten heeft. Bij klachten kan het bezoek niet doorgaan. Uiteraard houden we de hygiëne maatregelen in acht en vragen we u dat ook te doen.

Is er nog een inloopspreekuur (Sociaal Domein)?

Nee, de baliediensten en inloopspreekuren Voor Sociaal Domein zijn gesloten. Telefonisch zijn we nog wel bereikbaar. Wellicht is de bereikbaarheid minder goed dan u van ons gewend bent. We vragen uw begrip hiervoor.

Worden uitkeringen op tijd betaald?

Ja, de cruciale taken van de gemeente blijven uitgevoerd. De betalingen van de uitkeringen worden volgens de bestaande planning gedaan.

Blijft er ondersteuning vanuit de WMO (zoals schoonmaakhulp)?

De ondersteuning gaat zoveel mogelijk door. De aanbieder van de ondersteuning zal haar klanten informeren over eventuele veranderingen in de hulp die zij bieden. Bij vragen kunt u terecht bij de aanbieder van uw zorg.

Is de bibliotheek in het Huis van de Stad open?

Nee, de bibliotheek is tot en met 6 april gesloten. Ook alle interne en externe activiteiten gaan niet door. Kijk voor meer informatie op de website van de bibliotheek.

Welke maatregelen worden getroffen bij uitvaarten?

Bij uitvaartplechtigheden mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor een condoleance en plechtigheid. Dit is de landelijke richtlijn na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen op 23 maart. Kijk voor meer informatie op de website van de branchevereniging voor de uitvaart.

Kan ik nog trouwen in Harderwijk?

Ja, u kunt nog trouwen in Harderwijk. Wij houden ons daarbij aan de gestelde maatregelen van maximaal 30 personen. Per bruidspaar worden de opties en maatregelen besproken.

Is de gemeentewerf/milieustraat geopend?

Ja, de gemeentewerf, Snel Herstel en de milieustraat zijn bereikbaar en open.

Wel worden de werkzaamheden geprioriteerd omdat niet alle collega’s in dienst kunnen zijn. Sommigen zijn ziek of hebben zorgtaken. Dat betekent dat spoedeisende meldingen voorrang hebben.

Wordt het afval opgehaald?

Ja, de afvalcontainers worden geleegd volgens het bestaande rooster. Woensdag 1 april is er geen inzameling op afroep van klein chemisch afval (kca). De chauffeurs van Remondis halen het klein chemisch afval niet meer aan de deur op. Het kca kan nog wel gebracht worden naar het depot op het Milieupark aan de Daltonstraat 23.

Ik ben ondernemer. Wat kunnen de rijksoverheid en gemeente voor mij betekenen?

Kijk hier voor informatie van de gemeente Harderwijk over dit onderwerp. De rijksoverheid heeft ook informatie beschikbaar gesteld: zie veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers.

U kunt uw vraag telefonisch stellen aan de rijksoverheid via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. U betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.

Het ministerie heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers kunnen aanvragen indienen via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Ik ben ondernemer, wat wordt er van mij verwacht?

De gemeente Harderwijk vraagt alle ondernemers om de maatregelen en aanvullende maatregelen met betrekking tot het coronavirus op te volgen. Lees hier informatie voor recreatieondernemers

Kan de markt doorgaan?

Markten mogen doorgaan omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Er gelden wel extra maatregelen. Eten en drinken kunt u niet ter plekke gebruiken, maar alleen afhalen. Houd rekening met 1,5 afstand en ook hier geldt: ga alleen als het nodig is en blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts.

Mogen kappers, nagelstudio’s en andere consumentverzorgende dienstverleners openblijven?

Het kabinet heeft op 23 maart besloten dat kappers, visagisten, nagelstylisten, escort-services, rij-instructeurs en andere contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging tot 6 april 2020 hun deuren moeten sluiten.

Mogen casino’s openblijven?

Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen vallen vanaf 23 maart onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

Ik ban van plan om een vakantiepark in Harderwijk en omgeving te bezoeken. Waar moet ik rekening mee houden?

Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. Wel moeten op alle vakantieparken en campings  gemeenschappelijke ruimtes zoals zwembaden, recreatieruimtes en sanitairblokken gesloten worden. Tenzij een vakantiepark of camping wordt aangewezen door de voorzitter van de veiligheidsregio als een verboden gebied. Lees de veelgestelde vragen over vakantieparken en campings

Is het verstandig om te hamsteren?

Hamsteren is niet nodig. Supermarkten worden dagelijks en voldoende bevoorraad. Bovendien veroorzaak hamsteren veel overlast, voor overige klanten en voor de winkels.

Ik zie dat mensen zich niet aan de maatregelen houden. Wat kan de gemeente/ik doen?

We volgen als gemeente de maatregelen en richtlijnen van de rijksoverheid. Op openbare plekken handhaaft de gemeente de maatregelen. Op niet openbare locaties is de eigenaar/bedrijfsleider/vereniging etc. zelf verantwoordelijk klanten aan te spreken op hun gedrag. Als de richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd, kunt u in alle gevallen de politie bellen (0900 8844).

De school is dicht, maar ik kan geen opvang regelen. Wat moet ik doen?

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen bieden wij nood(nacht)opvang. Deze opvang is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar voor deze kinderen en vindt plaats op scholen en via kinderdagopvang.

Voor vragen over deze noodopvang kunt u contact opnemen met de gemeente: tel. 0341 411 911. Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar:

 • maandag t/m vrijdag: 8.30 – 21.00 uur
 • zaterdag en zondag: 8.30 – 17.00 uur

U kunt ook rechtstreeks, tijdens kantooruren, contact opnemen met de aanbieders van deze noodopvang:

 • Eigen & Wijzer tel. 035 –5826035 (bereikbaar van 8.00-22.00 uur)
  of via e-mail planning@eigen-en-wijzer.nl
 • Prokino – tel (0341) 427 249 of via harderwijkermelo@prokino.nl
 • Welkom Kind- tel (0341) 410 242
 • ViaViela- tel. 06 47 04 95 85
 • Prinsen & Prinsessen (0341) 239 030

Ik heb geen laptop of pc voor mijn schoolgaande kind. Wat kan ik doen?

Laag inkomen en schoolgaande kinderen tot 18 jaar? En heeft u geen laptop of pc voor thuisonderwijs? Dan kunt u een aanvraag indienen voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en kinderen van het middelbaar onderwijs. Stuur een e-mail naar harderwijk@leergeldrandmeren.nl. De coördinator van de gemeente Harderwijk behandelt de aanvraag en neemt contact met u op. 

Zijn er nog huis-aan-huis collectes? 

Tot Pasen zijn er geen collectes door een van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen. Tot en met 11 april zullen er zeker geen huis-aan-huis collectes worden gehouden. Bekeken wordt nog of de collectes later in het jaar ingehaald worden.  

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?

In deze lastige tijd is het belangrijk dat we goed naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. De gemeente moedigt het van harte aan als u vrijwilligerswerk wilt doen. De initiatieven in Harderwijk worden gecoördineerd door welzijnsorganisatie Zorgdat. Een voorbeeld van een initiatief dat zij begeleiden is de boodschappenservice. U kunt uw initiatief of hulp telefonisch bij hen aanmelden: 0341 434 656. 

Is er ook informatie in andere talen beschikbaar?

Ja, er is informatie over het coronavirus en de getroffen maatregelen in het Turks, Tigrinya (o.a. Eritrea en Ethiopië), Engels en Arabisch. Hier vindt u voorlichtingsmateriaal in het Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks.

Er is informatie beschikbaar:

Wilt u uw verhaal even kwijt of maakt u zich zorgen?

Hulp nodig? Zoek contact! Een luisterend oor bij angst, eenzaamheid, zorgen: bel de Luisterlijn (24/7 bereikbaar): 0900-0767 (normaal tarief). Chatten kan ook via www.deluisterlijn.nl.

 • Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888
 • Voor (medische) vragen en voor richtlijnen: RIVM: 0800-1351
 • Voor online en digitale vragen: Helpdesk Welkom Online: 088-344 2000

Overige vragen

Voor overige vragen en actueel nieuws, kijk op:

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden