Voorlopig geen crematorium aan de Ceintuurbaan (24-01-2020)

De gemeente stopt met het actief zoeken naar een ondernemer die in Harderwijk een crematorium wil bouwen en exploiteren. Een openbare vraag aan de markt heeft geen reactie van de marktpartijen opgeleverd.

Voorlopig blijft (een deel van) de locatie aan de Ceintuurbaan beschikbaar voor een crematorium. In de tussentijd onderzoekt de gemeente welke andere bestemmingen geschikt zijn voor de locatie.

De gemeente wil met uitvaarten aansluiten op landelijke ontwikkelingen

De gemeente Harderwijk wil inwoners de mogelijkheid bieden om een waardig afscheid dicht bij huis te hebben. Er is een toenemende vraag naar het aantal crematies. De gemeente heeft daarom gezocht naar de mogelijkheid van de vestiging van een crematorium in Harderwijk. Het crematorium zou ook mogelijkheden moeten bieden voor de inwoners van de omliggende gemeenten.

Er is specifiek naar de haalbaarheid van een crematorium gekeken

In 2014 is gestart met een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een crematorium. Eind 2019 heeft dat uiteindelijk geresulteerd in een vraag aan de markt. Er zijn ook gesprekken gevoerd met een beoogde coöperatie van die (lokale) marktpartijen. Deze gesprekken zijn uiteindelijk gestrand op de grondprijs. De gemeente heeft ook gekeken of marktpartijen geïnteresseerd zijn in de realisatie van een crematorium in Harderwijk. Tijdens het proces werd steeds duidelijker dat in Nederland sprake is van een overschot aan crematiecapaciteit. Dat is mede van invloed geweest op de komst van een crematorium in Harderwijk. De laatste stap in het project was de openbare vraag aan de markt om een crematorium in Harderwijk te realiseren.

Er was geen concrete belangstelling voor een crematorium in Harderwijk

Op 11 oktober 2019 zijn marktpartijen uitgenodigd om tot 9 december 2019 te komen tot een inschrijving. Vijf partijen hebben zich nader op de hoogte gesteld van het programma van eisen en andere formaliteiten. Maar deze partijen hebben helaas niet ingeschreven.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden