Woorden van afscheid bij uitvaartsplechtigheid Dim van Rhee, ereburger van Harderwijk (18-03-2020)

Wie nu deze bijeenkomst, waarin afscheid wordt genomen van Dim van Rhee, van een afstand zou bekijken, zou tot de conclusie kunnen komen dat de groep mensen om deze markante Harderwijker heen vrij klein is. Niets is minder waar en we weten dat we door omstandigheden niet in grote getale afscheid van hem kunnen nemen. Dim van Rhee had contact met vele inwoners uit Harderwijk en Hierden, juist vanwege zijn betrokkenheid in onze samenleving op velerlei gebied. Zijn aanwezigheid en betrokkenheid waren zichtbaar. En het gemis na zijn overlijden is eveneens nu op afstand en op dit moment sterk voelbaar.
 
Toen ik op 19 september vorig jaar de Harderwijker Erepenning aan hem mocht uitreiken ondernam ik een poging om Dim te typeren met een aantal steekwoorden. Ik herhaal ze hier nu:

 • bevlogen en gedreven
 • effectief en inventief
 • iemand die door roeien en ruiten gaat om een doel te bereiken
 • iemand met grote belangstelling voor de geschiedenis van Harderwijk
 • heeft een grote drang om iets tastbaars na te laten
 • een man die veel gelegenheden aangrijpt om te herdenken en te vieren
 • in staat om orde en structuur te brengen
 • temperamentvol
 • koppig en resultaatgericht
 • afspraak is afspraak
 • betrouwbaar en degelijk
 • een inspirator en initiator

Het waren kwalificaties die ik aantrof in de vele ondersteuningsbrieven die ik destijds ontving. Ik herhaal ze nogmaals omdat na zijn overlijden ik deze typeringen vaak uit de mond van diverse Harderwijkers opnieuw heb gehoord toen we even stilstonden bij zijn overlijden.
 
Vele herdenkingen heeft Dim ons meegegeven. Alles wat te herinneren valt hebben we herinnerd. Soms deden we er als gemeentebestuur aan mee, soms ook niet. Dat laatste vond hij moeilijk te accepteren. Bijvoorbeeld geen jaarlijkse herdenking bij vliegtuigmonument. Elke keer dat ik er langs kom denk ik echter ook aan Dim.
 
Ik heb destijds aangegeven dat wij in de loop van de tijd een eigen manier van met elkaar omgaan hebben ontwikkeld, waarbij wederzijds respect en waardering voor elkaars inzet vertrekpunt waren geworden. Via kaartjes en per mail merkte ik dat de woorden die we elkaar schreven raak waren, we elkaar wisten te raken, beiden vanuit de grond van ons hart. En dat respect en die waardering voel ik eens te meer nu hij er niet meer is.
 
Ik memoreerde in mijn betoog vorig jaar bij de uitreiking van de erepenning de indrukwekkende waslijst met activiteiten en initiatieven die hij heeft ondernomen ten bate van de samenleving in onze gemeente. Ik ga ze hier niet opnoemen, dat hebben andere reeds gedaan of dat gaan anderen, die hem dierbaar waren, doen en ik wil daarmee niet in herhaling vallen, al wordt vaak het beeld versterkt door de kracht van herhaling. Eén functie wil ik nog wel uitlichten en dat is zijn raadslidmaatschap van Harderwijk, de functie die hij als dienaar van de democratie 16 jaar lang heeft vervuld. Van 1985 tot 2001.
 
Via een mail in oktober 2019 meldde Dim mij het volgende: “tien dagen geleden kreeg ik de diagnose longkanker. Vorige en deze week allerlei onderzoeken en vrijdag aanstaande behandelplan. Mijn hoop is uiteraard dat het operabel is”. Zijn cynische nabrander was: “de meeste ereburgers van Harderwijk overlijden vrij kort na de toekenning van het ereburgerschap”. En hij sloot het laatste af met een emoticon met knipoog. Een kenmerkende toonzetting van Dim.
 
In een mailbericht in november meldde Dim mij het volgende: “gisteren ben ik thuisgekomen uit het ziekenhuis met een conditie waarop een natte dweil nog niet jaloers zou zijn. Al met al betekent dit dat ik niet weet wanneer ik weer maatschappelijke activiteiten kan verrichten. Ik vraag je begrip hiervoor. Ik wil eigenlijk nog zoveel doen”. Toen hij in het Sint Jansdal moest verblijven was het erg spannend hoe zijn toekomst er uit zou zien. Desondanks bleef hij vanuit het ziekbed zich betrokken voelen bij de diverse activiteiten. Eén daarvan is de organisatie in het kader van 75 jaar vrijheid vieren en herdenken. “Valt de avond of gloort er een nieuwe dag”, was zijn eigen kenmerkende reactie als variant op het metafoor ‘het glas half leeg of half vol’.
 
De woorden die hij mij stuurde op de dag na de uitreiking van de erepenning zijn mij bijgebleven: “Langs deze weg dank ik je nogmaals voor de eer die mij gisteravond ten deel is gevallen en vooral voor de wijze waarop jij leiding en invulling hebt gegeven aan de uitreikingsplechtigheid. Je woorden waren treffend”. Datzelfde zou ik nu kunnen zeggen aan Dim: “Ik wil je namens het college, de raad, de gemeentelijke organisatie, maar als burgervader ook namens de inwoners en ondernemers van Harderwijk danken voor de wijze waarop jij een belangrijke bijdrage hebt gegeven aan de samenleving in onze gemeente. Ook jouw woorden daarbij waren treffend”.
 
Dim, een man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een man met een wens iets na te laten en een man die het verleden met zich mee heeft gedragen tot zijn dood toe. Een man voor wie ik respectvol figuurlijk de hoed even wil afzetten. Dim de stad is je meer dan erkentelijk voor dat wat je hebt toegevoegd aan het culturele leven van de stad en de persoonlijke levens van haar inwoners.
 
Ik wens jou Lieke, kinderen en kleinkinderen en allen die jullie dierbaar zijn, veel sterkte toe en ik wens jullie ook veel mooie herinneringen aan Dim toe.

17 maart 2020
Burgemeester Harm-Jan van Schaik

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden