Aanpassing nota bodembeheer voor arseen (26-09-2018)

Kenmerkend voor de bodem in een groot deel van de Noord Veluwe is het van nature voorkomen van verhoogde arseenwaarden in de bodem. Ook in de gemeente Harderwijk is dat het geval. Het van nature aanwezige arseen kan tijdens grondwerkzaamheden leiden tot inefficiënt grondverzet. Daarom mag, in situaties waarin is vastgesteld dat het arseengehalte geen humane risico’s met zich meebrengt en onder bepaalde voorwaarden, de grond in hetzelfde gebied worden toegepast. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de ‘Aanpassing nota bodembeheer voor arseen’. Een van de gewijzigde voorwaarden is een verruiming van de lokale maximale waarde voor arseen. Het concept van de ‘Aanpassing nota bodembeheer voor arseen’ ligt met ingang van 27 september 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden