Aanvullend Mandaatbesluit Harderwijk 2015 met 'Bevoegdhedenregister Meerinzicht  januari 2018 (03-04-2018)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat het college op 19 december 2017 heeft besloten om het bevoegdhedenregister behorende bij het Mandaatbesluit Harderwijk 2015 aan te vullen met het ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht januari 2018’ en deze vast te stellen. Daarmee worden de daarin opgenomen bevoegdheden gemandateerd aan het bestuur van Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden