Aanvulling mandaatbesluit 2015 (exploitatievergunning horeca) (12-02-2018)

De burgemeester heeft besloten om het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te vullen. De bevoegdheid om het verlenen van exploitatievergunning en het vrijstellingsbesluit voor openbare inrichtingen worden gemandateerd aan de directeur Samenleving en ondermandaat aan de medewerker Samenleving. U kunt het mandaatbesluit inzien op onze website op de pagina Beleidsregels. Dit mandaatbesluit treedt in werking daags na deze bekendmaking. Tevens ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden