Aanwijzingsbesluit toezichthouder exploitatievergunning coffeeshop (06-06-2018)

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 1 juni 2018 heeft besloten om de heer R. Hoogendijk, werkzaam bij het domein Bestuur & Organisatie, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de exploitatievergunning die verleend is voor de coffeeshop aan de Vijhestraat 3 te Harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden