Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018 (08-08-2018)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten het ‘Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018’ vast te stellen. Met dit besluit is de Inclusief Groep NV aangewezen als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden