Beleid historische schepen Harderwijk (31-07-2019)

De gemeenteraad heeft het Beleid historische schepen Harderwijk en de Verordening historische schepen Harderwijk op 18 juli 2019 vastgesteld.

Het beleid historische schepen Harderwijk voorziet in een behoefte voor een specifieke groep gebruikers, de eigenaren van historische schepen. Doel van het Beleid historische schepen Harderwijk is de bijdrage van historische schepen aan een aantrekkelijke uitstraling en het historisch karakter van Harderwijk, ook buiten het vaarseizoen. Om dat doel te bereiken is in het beleid onder andere vastgelegd aan welke kades ligplaatsen beschikbaar zijn voor historische schepen, aan welke criteria historische schepen moeten voldoen en onder welke voorwaarden wonen op een historisch schip mogelijk is. De wettelijke grondslag voor voorwaarden die in het beleid zijn opgenomen zijn vastgelegd in de Verordening historische schepen Harderwijk. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411 911. Het Beleid historische schepen Harderwijk en de Verordening historische schepen Harderwijk kunt u via de hieronder weergegeven link downloaden.

De verordening historische schepen is te vinden op de pagina Verordeningen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden