Beleid vergunningverlening kleine evenementen in de buitenlucht (28-01-2019)

Er zijn in Harderwijk veel vrijwilligers actief die door het organiseren van allerlei activiteiten bijdragen aan het de leefbaarheid en sociale cohesie. Harderwijk wil daarnaast een culturele en gastvrije stad zijn waar iedereen welkom is. Evenementen dragen bij aan de levendigheid en aantrekkingskracht van onze stad. Om er te wonen, te werken, inkopen te doen of te recreëren.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden