Beleidskader meerjarige evenementenvergunningen (28-01-2019)

De dienstverlening wordt verbeterd door het terugdringen van de bureaucratie. Het gemeentebestuur wil de administratieve lasten rondom evenementen terugdringen. Het stemde in met de implementatie van de uitvoeringsnotitie Regeldrukvermindering vrijwilligersorganisatie RNV gemeenten en nam al een aantal maatregelen om de administratieve lasten en de dienstverlening rondom evenementen te verlichten. Eén van de maatregelen is het -waar mogelijk- verlenen van langer lopende vergunningen. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden