Beleidsnotitie bed and breakfast en gastenverblijf 2015 (11-11-2015)

Burgemeester en wethouders hebben op 3 november de gewijzigde beleidsregel bed & breakfast en gastenverblijf 2015 vastgesteld. De wijziging houdt in dat ter verduidelijk is toegevoegd dat de gebruiksoppervlakte wordt gemeten conform Bouwbesluit. Meer informatie: Domein Ruimte, mevr. M. Huisman, tel. 411 911. Deze beleidsregel treedt in werking de dag na deze publicatie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden