Beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen (21-10-2019)

De beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen is op 1 oktober vastgesteld door burgemeester en wethouders. De beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen heeft tot doel om richtlijnen te geven voor gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen. Het is een toetsingskader bij de omgevingsvergunning.

De beleidsregel Gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen ligt met ingang van 23 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. Lans, tel. 411 911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden