Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning (24-02-2016)

Het overgrote deel van vergunde activiteiten wordt vrij snel gerealiseerd. Een deel van de vergunde activiteiten wordt echter niet binnen een bepaalde termijn gerealiseerd of komt helemaal niet meer tot stand. Het is niet gewenst om omgevingsvergunningen in stand te laten zonder dat daaraan binnen een bepaalde termijn uitvoering wordt gegeven. Het vorige beleid dateert van 25 maart 2003 en voorzag in het intrekken van de bouwvergunning. Mede door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het gewenst het beleid hierop aan te passen. De nieuwe beleidsregel intrekken omgevingsvergunning voorziet hierin.

Informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden