Beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (21-10-2019)

De beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid is op 1 oktober vastgesteld door burgemeester en wethouders. De beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid heeft tot doel om richtlijnen te geven voor Bouw- en Sloopveiligheid. Het is een toetsingskader bij het handhaven van bouw en sloop. De beleidsregel Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid ligt met ingang van 23 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. Lans, tel. 411 911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden