Beleidsregel omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (22-10-2015)

Beleidsregel omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 2015

De beleidsregel betreft een actualisatie van geldende beleidsregels uit 2013. De beleidsregel geeft duidelijkheid in de toepassing en gebruik van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan en is grotendeels een voortzetting van al jarenlang bestaand beleid. Door voortschrijdend inzicht en door wijzigingen in de wetgeving per 1 november 2014 is het gewenst het beleid te actualiseren. Deze gewijzigde beleidsregel voorziet daarin. 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na deze publicatie. De beleidsregel ligt met ingang van 22 oktober gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: afd. Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden